Prevention

Subject
Status
Result
Owner Type

Coola Ner

Pågående projektsarbete för att utveckla ett kylsystem till SSRS för att förbättra deras arbetsmiljö och därmed förbättra deras arbete.

By Viktor Ström, Abdullah Tekcan, Marika Thorén, David Niklasson, Jakob Jansson och HoWan Chau