Working Prototype

Subject
Status
Result
Owner Type

ELÄTTRA

Högre nyttjande av höghållfasta stål

I januari i år sparkade Stena Teknik, SSAB, MacGregor, Chalmers och RISE igång innovationsprojektet ELÄTTRA, finansierat av Trafikverket genom Lighthouse branschprogram för Hållbar Sjöfart. ELÄTTRA söker svaret på hur vi bättre kan använda höghållfasta ståls många fördelar inom skeppsbyggnadskonsten. Den förhärskande sanningen har länge varit att höghållfasta stål spelar...

By Chalmers, RISE

Rim-Jet

a shaft-less propulsor to minimize impact of floating ropes and debris

Ship accidents usually produce a lot of floating debris. Rescue boats, weather equipped with a water jet or a propeller, are vulnerable to debris, and can be made useless for hours if a rope gets tangled and melts into a solid mass around the drive shaft.

By Fredrik Falkman, SSRS

Borda

Development of a product that helps the user climb back into the boat.

If a person falls overboard one can find it very hard to climb back. This combined with the fact that small boats has more often a lack of rescue equipment, our goal with this project is to develop a self rescue product. It will help the person to climb...

By Elias Axelsson, Kerstin Wolme