Sketch/model

Subject
Status
Result
Owner Type

ELÄTTRA

Högre nyttjande av höghållfasta stål

I januari i år sparkade Stena Teknik, SSAB, MacGregor, Chalmers och RISE igång innovationsprojektet ELÄTTRA, finansierat av Trafikverket genom Lighthouse branschprogram för Hållbar Sjöfart. ELÄTTRA söker svaret på hur vi bättre kan använda höghållfasta ståls många fördelar inom skeppsbyggnadskonsten. Den förhärskande sanningen har länge varit att höghållfasta stål spelar...

By Chalmers, RISE

Call For Project

1

Remotely Connecting Life Rafts for Lifting

How might we connect a lifting wire to a liftable life raft at sea without having persons on the water doing it?

Lifting life rafts — with people in them — to the safety onboard a nearby ship, would be a very fast way to rescue people after a mass evacuation at sea. But if the helping ship has to launch a rescue boat to connect the rafts, that means putting...

By Fredrik Falkman, SSRS

Follow me – Control System

Development of a path following system for a RescueRunner

This path following system allows the RescueRunner to follow a bigger rescue boat to the scene of the accident without the help of a driver.

By Anton Bergholtz & Carl-Adam Hernvall