On Market/Implemented

Subject
Status
Result
Owner Type

ELÄTTRA

Högre nyttjande av höghållfasta stål

I januari i år sparkade Stena Teknik, SSAB, MacGregor, Chalmers och RISE igång innovationsprojektet ELÄTTRA, finansierat av Trafikverket genom Lighthouse branschprogram för Hållbar Sjöfart. ELÄTTRA söker svaret på hur vi bättre kan använda höghållfasta ståls många fördelar inom skeppsbyggnadskonsten. Den förhärskande sanningen har länge varit att höghållfasta stål spelar...

By Chalmers, RISE

Surtsey.org

The open source for projects and innovations for safer waters and better sea rescue.

A work in progress from the Swedish Sea Rescue Society. A place for any and all projects related to sea rescue. A place to share, a place to find, a place for cooperations to form, a place to call for project work that needs to be done.

By Fredrik Falkman, SSRS