Kylsystem till torrdräkt

Chalmers projektgrupp 19

by Daniel Dehlin, Jonathan Fahlbeck, Louisa Hultmark, Hampus Nilsson, Sylvester Serban Stankic

Subject Personal safety
Status Ongoing
Results Report
Owner Type Students

TORS 02-04-2015

Gruppen har gjort ett val och avgränsat sig ifrån det koncept som innehöll både PCM-element och slangar i ett underställ. Istället riktas fokus på den lösning som endast innehåller PCM-element. Detta då slangarna blir onödiga då Sjöräddningens anställda oftast ändå inte är ute till havs mer än 2 timmar (slangarna var tänkt att kyla ner PCM-elementen efter cirka 2 timmar då dessa hade mjuknat). Om det skulle behövas kan man byta ut de mjuka PCM-elementen mot nya, återladdade, som finns lagrade i styrhytten om man är ute en längre tid.

Några simpla ritningar på hur understället ser ut och var PCM-elementen positioneras har gjorts. Dessutom har vi kompletterat kravspecifikationen och uppdaterat gantschemat som ska användas framöver i läsperiod 4.

Ett företag vid namn “Research and Development TST Sweden AB” skall komma på besök den 7 april och berätta mer om PCM-element och kyltekniker. De ska även ta med sig någon typ av väst med PCM-element som de säljer som vi ska få kolla närmare på.
Gruppen har förberett lite frågor som vi ska ställa vid detta tillfälle. Ett behov finns av att ha tillgång till PCM-element. Eventuellt kan vi få låna/köpa från detta företag då Chalmers ger varje projektgrupp 500kr att köpa in material för. Kanske går vi grupper som har valt att kolla på PCM-element ihop och köper västen.

Det som behöver göras i närtid är:

 • Införskaffa material (PCM-element)
 • Samtala med läraren Karin Munch som hÃ¥ller kurser i Termodynamik och Energi
  och Hållbar utveckling för att få råd om vad vi ska tänka på vid beräkningar.
 • Utföra olika försök och beräkningar pÃ¥ PCM-elementen.

TORS 12-03-2015

Gruppen har hittills arbetat med att komma fram till ett koncept, en lösning på problemet att arbetare i SSRS (Sjöräddningen) blir för varma i sina torrdräkter när de sitter i båtens hytt.

Under resans gång har vi gjort en marknadsundersökning där vi tittat på olika lösningar som andra industrier använder för att kyla sina arbetare. Vi tittade på flera olika kyltekniker, som kylskåp och olika fläktar till klädesplagg som var mer lämpliga för vårt mål. Några exempel är:

 • BÃ¥de brandmän och astronauter använder sig av vattenkylning, en väst med vattenslangar som pumpar runt iskallt vatten.
 • Motorcyklister har västar som hjälper den naturliga svettningen genom att absorbera fukten frÃ¥n kroppen(svetten).
 • Vissa militärer som arbetar i varma klimat har västar som arbsorberar värmen, med sÃ¥kallat PCM(Phase changing material).

Vår grupp fastnade väldigt snabbt för rymdindustrins och militärens västar och slog ihop dem till en “superväst”. En väst som kyler med både PCM och iskallt vatten. Bilden nedan är en snabb skiss på hur den skulle kunna se ut. Dessutom så gav vattenslangarna en möjlighet att “ladda upp” PCM-elementen som annars varar max 4 timmar, vilket vi ansåg kunna vara ett problem under varma sommardagar.
Skärmavbild 2015-03-09 kl. 20.57.02Blå = Vattenslang, Rektanglar = PCM

 

Denna superväst blev vår utgångspunkt till vårt konceptframtagande.

 

Efter en tids arbete med diverse matriser och tekniker för konceptgenerering återstod två kandidater som vår grupp ansåg vara de bästa lösningarna på problemet. Ena var ett underställ som är som supervästen, dvs ett underställ med inbyggda slangar och PCM-element. Den andra idén var att istället bygga in det i torrdräkten.

 

Dessa idéer redovisades för SSRS, Fredrik Forsman som gav oss feedback. Han påpekade bland annat att slangarna kan vara överflödiga då 90% av deras utryckningar varar i mindre än 2 timmar. Alltså kanske slangfunktionen ger onödig vikt och kanske påverkar komforten i onödan. Han menade att man kanske skulle ha en “lättare” funktion för att ladda upp/byta element när det behövdes. Något som inte kräver en kyl-appart på båten som tar upp plats.

Detta är något vår grupp får tänka på framöver nu när vi ska utveckla vårt koncept. Kanske borde vi ta bort slangarna helt och bara fokusera på PCM? Eller ska vi lägga dit en annan åtställsfunktion till PCM-en som inte tar upp plats på båten? Det återstå att se

Våra framtida uppdrag är:

 • Att se över vattenslangarna, ta bort/byta ut?
 • Funderar pÃ¥ mängd PCM som behövs för att kyla en person i torrdräkt
 • Fundera pÃ¥ placering av PCM, vart kyler det bäst/vart är det mest bekvämt?

 

 

Contact

If you have any questions about this project, you can send the project owner a message from here.

Comments

Share your thoughts about this project and let the project team know what you think. Comments are moderated to make sure a friendly and nice tone are kept by all.