Ocean Vortex

Ett kylsystem för torrdräkter

by Anna Crona, Staffan Enegren, Julia Lindvall, Michelle Arborelius och Frida Nilsson

Subject Personal safety
Status Further Development Needed
Results Concept
Owner Type Students

Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS, är Sveriges enda organisation för livräddning till sjöss. De som arbetar där gör det ideellt och ett antal personer har alltid jour. SSRS vision är att ingen ska behöva omkomma till sjöss och de har därför tydlig struktur på varje utryckning. Den utrustning som används vid räddningsarbete idag består av en torrdräkt samt isolationsoverall anpassat för årstiden. Denna klimatdräkt fungerar bra, men enbart optimalt i kallt utomhusklimat. Inne i hytten på båten blir dräkten för varm vilket lätt kan leda till illamående och yrsel vilket försämrar arbetsprestationen. Att ta av dräkten kan göra att den man ska hjälpa får vänta onödigt länge medan man tar på sig den igen och det kan snabbt bli livsfarligt om sjöräddaren själv råkar ramla i vattnet utan dräkten på. För att undvika detta togs ett kylsystem för klimatdräkten fram.

 

Genom hela projektet har värdemodellen legat som grund. Denna metod fokuserar på kundvärde och är tillämpbar i utvecklingsprojekt. Genom marknads- och kundanalyser samt genom känd designmetodik framkom sedan flertalet koncept som utvärderades och jämfördes med varandra varefter ett slutgiltigt koncept valdes och vidareutvecklades. Det valda konceptet innebär att ett slangsystem integreras i dräkten varigenom sjö- eller havsvatten pumpas och kyler sjöräddaren för att underlätta det krävande arbetet till havs. Vattnet pumpas upp i båten och in genom kylsystemets slangar för att sedan pumpas ut i havet igen. Detta medför en behaglig kroppstemperatur kan hållas vid arbete ombord på båten samtidigt som inget extra kylmedel måste medföras på båten.

 

Att installera detta system i dräkten kommer innebära en viss viktökning på grund av slangsystemets vikt och eftersom det efter användning kommer innehålla vatten. Enligt tester är denna viktökning dock så liten att den inte är märkbar. Eftersom slangsystemet i dräkten endast rymmer ca 7 cl vatten kommer kvarvarande vatten inte heller att ge fortsatt kylning efter urkoppling vilket medför att dräkten kan värma den sjöräddare som hamnat i vattnet fullt ut. Eftersom systemet erbjuder kylning vid arbete på båten kommer sjöräddarna kunna arbeta i full isoleringsutrustning året om vilket kommer minska risken för förfrysning då de hamnat i kallt vatten även då det är varmare i luften och mindre isolering är nödvändig på land. Genom att ha dräkten på under hela utryckningen kan även tiden från att sjöräddaren anländer till olycksplatsen till att de kan starta insatsen minska och risken för att ramla i vattnet oskyddad minimeras.

 

Inom ramen för detta projekt har det inte funnits tid att utveckla hela konceptet varför endast slangsystemet i dräkten har definierats. För att vidareutveckla konceptet kan reglage av vattenflöde samt möjlighet att reglera vattentemperaturen även tas fram.

För att se hela projektgruppens arbete, vänligen läs igenom rapporten!

Vi som arbetar med detta projekt är Anna Crona, Staffan Enegren, Julia Lindvall, Michelle Arborelius och Frida Nilsson. Samtliga studerar på Designingenjörsprogrammet, Chalmers Tekniska Högskola.

Read the full project report

This project has a full project report available for you to download and read. Please click the button below to download the report.

Download Project Report

Contact

If you have any questions about this project, you can send the project owner a message from here.

Comments

Share your thoughts about this project and let the project team know what you think. Comments are moderated to make sure a friendly and nice tone are kept by all.