Coola Ner

by Viktor Ström, Abdullah Tekcan, Marika Thorén, David Niklasson, Jakob Jansson och HoWan Chau

Subject Prevention
Status Ongoing
Results Concept
Owner Type Students

Blogginlägg 5: Slutspurten

Nu går det undan och vi befinner oss nu i slutfasen av projektet. Sedan senaste blogginlägget så har vi hunnit med en mängd saker så som:

  • FÃ¥tt kylkuddar och kylväst av TST sÃ¥ att vi kan utvärdera deras produkt samt göra tester pÃ¥ hur den kyler och hur smidig den är. Värmetestet har utförts i en bastu där vi jämfört hur det var att sitta med kylvästen pÃ¥ vs utan kylvästen.
  • Vi har beslutat oss av att integrera in kylkuddarna i ett underställ. Beslutet togs eftersom dräkten känns nÃ¥got osmidig samt att kylkuddarna pÃ¥ ryggen inte värmde sÃ¥ bra eftersom de inte satt sÃ¥ nära kroppen. Vi tror därför att vi kan förbättra rörligheten samt kylningen genom att integrera kuddarna i ett underställ.
  • Vi hÃ¥ller pÃ¥ med mindre tester pÃ¥ vart vi vill ha kylkuddarna för maximal funktion men samtidigt göra understället + kylkuddarna sÃ¥ smidigt som möjligt.
  • Vi har gjort en research om lämpligast material för understället och har kommit fram till att vi ska använda oss av polyester. Vi valde polyester dÃ¥ det är väldigt slittÃ¥ligt och klarar därför av att bära vÃ¥ra kylkuddar utan att passformen försämras avsevärt samt sÃ¥ har det väldigt bra egenskaper när de gäller fukt/svett.
  • Vi har även gjort en ekonomisk analys av vÃ¥r produkt som dÃ¥ blir underställ + kylkuddar och den hamnar pÃ¥ ca 1900kr/st.

Det här var det mesta av det vi håller på med i dagsläget. Nu får ni dock vänta tills efter projektet är klart och då kommer vi lägga upp vår slutinlämningsrapport så ni kan ta en närmare koll på vad/hur vi har gått tillväga genom hela projektet och förhoppningsvis så får ni svar då på eventuella frågor/formuleringar!

Blogginlägg 4

Kort efter vårt senaste blogginlägg (nummer 3) så beslutade vi att vi ville fortsätta att utveckla/förbättra dagens kylkuddar som lösning till problemet. För de läsare som inte är så insatta så är problemet att arbetstemperaturen ej är optimal under arbete p.g.a. att man alltid vill ha på sig sjöräddningsdräkten vilket enkelt kan leda till värmeslag under arbete.

Vi har haft en konceptpresentation för vår handledare på Chalmers samt Fredrik som jobbar på SSRS. Vi tycker att vår presentation gick bra och vi fick även bra feedback ifrån Fredrik på saker vi ska tänka lite extra på när vi går vidare med projektet samt även svar på de funderingar vi hade.

När vi hade beslutat oss för att fokusera på kylkuddar så tog vi upp kontakten med ett företag som heter TST som gör specialiserade kylkuddar som kan återställa sig själva i rumstemperatur och kan även vara aktiva i upp till 4 timmar.
Här kan ni läsa mer om kylkuddarna och deras kylväst: http://viewer.zmags.com/publication/14366066#/14366066/2

Det är så här långt vi har kommit i dagsläget och hu ska vi försöka få svar på de här frågorna:
Ska vi integrera kylkuddarna i SSRS dräkt?
Ska vi integrera dem i ett underställ?
Storleken på kuddarna
Placering av kuddarna
Hur stor volym/antal kuddar behövs för SSRS arbetsmiljöer?
Pris?
Miljöpåverkan?
HÃ¥llbarhet?

Vi har tagit också tagit fram en slutgiltig kravspecifikation som ska hjälpa oss att besvara på dessa frågor så vi kan ta fram en så optimal slutprodukt som möjligt.

Blogginlägg 3

Gruppens fortsatta arbete grundar sig i att söka kommande lösningar från pionjärer. Vi ringde runt och mailade till bl.a. brandkåren, ursuk, hydroscand och si-teck för att få en insikt i vad de har planerat för framtiden vad gäller temperatur kontroll och torrdräkter.

Vi satte oss sedan individuellt och klurade ut förslag på lösningar på vårat problem. Vid ett möte satte vi oss sedan ner och presenterade de olika koncepten för varandra och enades om fem stycken som representerade olika lösningar med god variation för att representera våra olika idéer till störta möjliga grad.

Nästa steg är att av dess fem komma fram till ett vinnande koncept som har bäst förutsättningar för att lösa vårat problem, men samtidigt ej vara i vägen för andra önskade egenskaper hos torrdräkten som den ser ut idag.

Blogginlägg 2

För att få bättre förståelse för den nuvarande dräktens brister fick vi, under ett studiebesök hos SSRS,prova dräkten. Att den var bylsig och därför något otymplig råder det inga tvivel om. I det tidiga skedet av projektets gång lägger vi fokus på att kartlägga problemen och analysera vart vi vill lägga vårt fokus när det gäller utvecklingen av torrdräkten. Vi tog fram en målformulering varsmening är att genomsyra hela projektet:
”För att underlätta räddningsarbete till sjöss ska ett kylsystem anpassat för torrdräkter utformas av en projektgrupp innan sommaren”
Efter en bakgrundsanalys och marknadsundersökning började vi analysera den nuvarande torrdräkten. Efter att ha tittat på bl.a. dess funktioner, miljöpåverkan och SSRSs kritiska krav kunde vi få bättre inblick i vilka egenskaper hos dräkten som är viktiga att bevara samt vilka som borde åtgärdas. Med hjälp av informationen har vi utformat en projektplan.

 

Blogginlägg 1

Det här är ett samarbetsprojekt mellan studenter på maskiningenjörsprogrammet på Chalmers tekniska högskolan och sjöräddningssällskapet (SSRS). Torrdräkten som SSRS använder sig av idag har några svagheter så som:

  • Känslig mot temperaturskillnader
  • Dräkten upplevs bylsig vilket försämrar rörlighet
  • Finns ingen inbyggd flytfunktion

Vi har valt att jobba med dräktens känslighet mot temperaturskillnader och förhoppningsvis kunna förbättra SSRS arbetsmiljö. Vi ska anpassa ett kylsystem för torrdräkter så SSRS alltid kan ha på sig dräkten i alla miljöer. Projektet ska vara klart om 14 veckor och är då klart innan den marina säsongen uppnår kulmen.

 

Sjöräddningssällskapets har i regel en anspänningstid på ca 15 minuter. Det innebär att SSRS ska inom 15 minuter vara redo för räddning.  För säkerhetsskäl ska samtliga ombord ha på sig torrdräkt och flytväst. Eftersom det finns vissa svårigheter med av och-påtagning av torrdräkter, ännu värre för våtdräkter, är det fördelaktigt att alltid ha dem på sig. Det här kan leda till värmeslag i dräkten som kan medföra illamående, sjösjuka och i extrema fall avsvimning.

Contact

If you have any questions about this project, you can send the project owner a message from here.

Comments

Share your thoughts about this project and let the project team know what you think. Comments are moderated to make sure a friendly and nice tone are kept by all.