Students

Subject
Status
Result
Owner Type

Borda

Development of a product that helps the user climb back into the boat.

If a person falls overboard one can find it very hard to climb back. This combined with the fact that small boats has more often a lack of rescue equipment, our goal with this project is to develop a self rescue product. It will help the person to climb...

By Elias Axelsson, Kerstin Wolme

Follow me – Control System

Development of a path following system for a RescueRunner

This path following system allows the RescueRunner to follow a bigger rescue boat to the scene of the accident without the help of a driver.

By Anton Bergholtz & Carl-Adam Hernvall

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/surtseyo/public_html/wp-content/themes/surtsey/content-project-list.php on line 33

Ocean Vortex

Ett kylsystem för torrdräkter

Svenska Sjöräddningssällskapet använder idag en överlevnadsdräkt bestående av en torrdräkt och någon form av isolering. Dräkterna är gjorda för att hålla en person levande i kallt vatten upp till en timme varför de ofta är för varma för att ha på sig i andra situationer. Detta projekt genomförs för...

By Anna Crona, Staffan Enegren, Julia Lindvall, Michelle Arborelius och Frida Nilsson